• Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου

  Το ΚΕΚ Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας σας ενημερώνει για την Έναρξη Υποβολής Ε’ Κύκλου Αιτήσεων ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο:

  «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

   

  Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων αρχίζει από 26/01/2018 και λήγει την 28/02/2018 και ώρα 23:59μμ.

  Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην ΕΣΕΕ (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, Πετράκη 8, ΤΚ 10563, ΑΘΗΝΑ) φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους.

  Προσοχή: Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής – κι όχι αποστολής – των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της ΕΣΕΕ ορίζεται η Πέμπτη 01 Μαρτίου 2018, ώρα 14:00. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2018), όπως και η παραλαβή των δικαιολογητικών (μετά την 01 Μαρτίου 2018, ώρα 14:00), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Κορινθίας στο τηλεφωνο: 2741024464 εσωτ 920

  Για να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση σας μπείτε στο:
  esee-emporio.gr/persons_add.php

  Συντάχθηκε Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 14:10
 • ΕΩΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΑΕΚ 2017-2018

   

           

  Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ΧΩΡΙΣ οικονομική επιβάρυνση αλλά και για τους  εργαζομένους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

  Το ειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας και οι επιστημονικοί του συνεργάτες παρέχουν σύγχρονες γνώσεις στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματά της, ενώ παράλληλα συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις και τις υποστηρίζουν για τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προς τον ΟΑΕΔ.
  Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας.
  Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00€ καθαρά και βεβαίωση παρακολούθησης.
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί με ΙΚΑ έως  30 εργαζόμενους.

   

  ΝΕΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΛΑΕΚ 2017-2018

  Ασφάλεια στον  χώρο εργασίας

  ·        Πρώτες βοήθειες στην εργασία με δυνατότητα πιστοποίησης

  ·        Πρώτες βοήθειες σε παιδιά και βρέφη με δυνατότητα πιστοποίησης

  ·        Βασική Εκπαίδευση Ομάδας Πυροπροστασίας

  Πληροφορική

  • Βασικές αρχές πληροφορικής Επίπεδο 1- Windows, Word, Excel – με δυνατότητα πιστοποίησης
  • Βασικές αρχές πληροφορικής Επίπεδο 2- Powerpoint, Outlook, Internet, Access- με δυνατότητα πιστοποίησης 

  Λογιστικά

  • Χειρισμός εφαρμογών και δικτυακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (Taxisnet) και του ΓΕΜΗ (businessportal)
  • Φορολογία Εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων
  • Νομοθεσία - Εργατικά και Μισθοδοσία
  • Κοστολόγηση

   E-Marketing & Social Media

  • E-Marketing & Business
  • Ευκολότερη και αμεσότερη προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών.
  • Εδραίωση σχέση μεταξύ πελάτη-εταιρείας
  • Μείωση κόστους marketing και συγχρόνως αύξηση της απόδοσης
  • Πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές
  • Φιλοσοφία του καταναλωτή
  • Βελτιώνοντας την εικόνα της επιχείρησης
  • Επιλέξτε το κατάλληλο επικοινωνιακό μοντέλο για την επιχείρηση
  • Social Media Marketing: Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε;
  • Η τέχνη της στρατηγικής των πωλήσεων μέσω του e-marketing
  • Αυξήστε τις πωλήσεις με τις τεχνικές του σύγχρονου marketing 

   

  Συντάχθηκε Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017 12:50
 • Επιδοτούμενα προσράμματα άνεργων νέων 18-24 ετών στους τομείς: Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics, Εξαγωγικό Εμπόριο, Λιανικό Εμπόριο

   

  Η Πράξη αποσκοπεί στην συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών.
  Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση).

   

   

  ΑΞΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

  Για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρία) 5,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) πλέον 6,45% για τις ασφαλιστικές εισφορές. Για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης 3,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων) πλέον 6,45% για τις ασφαλιστικές εισφορές.

   

  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

   

  i.                     Την Αίτηση Συμμετοχής

  ii.                    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας.

  iii.                   Αντίγραφο του απολυτήριου Γυμνασίου/Λυκείου, τίτλου σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

  iv.                 Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους 2016. Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους, το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2016. Επισημαίνεται ότι, αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2016, θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2016.

  v.                    Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας εν ισχύ την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που έχει δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).

  vi.                 Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας.

  vii.                Ατομικό σχέδιο δράσης (από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή έως 15/09/2017) Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της (η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή έως 15/09/2017) . Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένης παρέμβασης ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλλει ΥΔ στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

  viii.              Υ/Δ (η οποία θα απευθύνεται στην ΕΕΔΕ) ότι δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

   

  Για απορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας: 2741024464 (εσωτ.: 920) κα. Πανούση

   

   

  Υποβολή Αίτησης Ωφελούμενου

  Συντάχθηκε Παρασκευή, 08 Σεπτεμβρίου 2017 13:09
 • Επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων ΛΑΕΚ 1 - 30 του ΟΑΕΔ

   

   

  To ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ σε συνεργασία με το επιμελητήριο και Επαγγελματικούς Συλλόγους της περιοχής προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 - 30 του ΟΑΕΔ.


  Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να βελτιώσουν γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων - χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

  Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και θα υλοποιηθούν σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα). 

  Στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά (0,24%) για το έτος 2016
  Δικαίωμα συμμετοχής
   έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί με ΙΚΑ από 1 έως 25 εργαζόμενους.

   

  Ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00€ και βεβαίωση παρακολούθησης.

   

  Δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας

  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

  • Φωτοτυπία νόμιμου παραστατικού που να πιστοποιεί το Α.Φ.Μ. σας

  • Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων ΔΥΟ μηνών (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο) Τρέχοντος έτους (2017)

   

  Θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρωθούν οι αιτήσεις και να αποσταλούν 
  είτε με fax στο
   2741021173, είτε με mail στοΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τίτλο ΛΑΕΚ 2017.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Πανούση στο 2741024464 εσωτ. 920

   

  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ

   

  Συντάχθηκε Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017 09:38
 • Δράσεις Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για ανέργους νέους 18-24 ετών

   


  Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης & Πιστοποίησης για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών.


  Επίδομα : 1.380 €


  Κάνε αίτηση συμμετοχής έως 07/04/2017.


  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 


  ΚΕΚ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

  ΕΡΜΟΥ 2, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

  Τηλ:2741024464 εσωτ 920,927,929

   

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ηλικίας 18-24 ετών δηλ να έχουν γεννηθεί από 1-2-1992 εως 31-12-1999 υποχρεωτικής,δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης και απόφοιτοι  ΑΕΙ-ΤΕΙ.

   

  Συνολική διάρκεια κατάρτισης 380 ώρες

   

  Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

   

   Αντίγραφο ταυτότητας Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας. Ατομικό (για τους άγαμους) ή οικογενειακό (για τους έγγαμους) του φορολογικού έτους 2015.

   Αντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ανανέωσης κάρτας ανεργίας.

   Αντίγραφο του τίτλου σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.

   Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ

   

  Υπεύθυνη Δήλωση αρθρ.8 Ν.1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ότι (α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής είναι ακριβή και αληθή (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας  ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση (γ) δεν έχω μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

  Συντάχθηκε Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 11:44
 • Υλοποίηση Προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας

  Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της δια βίου μάθησης οργανώνει και υλοποιεί νέο κύκλο εκπαίδευσης στην Κόρινθο στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διάρκειας 160 ωρών.

   

  Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση η οποία υλοποιείται με τον Όμιλο «ΑΠΟΨΗ», θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας, Ερμού 2 Κόρινθος και εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών με κωδικό έρευνας 12728.

  1.      Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασία που οδηγεί σε εξασφαλισμένη ΕΠΙΤΥΧΙΑ στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

  2.      Για τους εκπαιδευόμενους που δεν έχουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών εξασφαλίζεται η δυνατότητα απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ με την εγγραφή τους στο μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΠΑ-ΕΛΚΕ.

  3.      Παρέχεται και Βεβαίωση Επιτυχούς ολοκλήρωσης και Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ.

  4.      Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης γίνεται εξ αποστάσεως με τη χρήση ασύγχρονης εκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης από το σπίτι χωρίς μετακινήσεις και περιττά έξοδα. Το μοντέλο της μικτής μάθησης με συνδυασμό Δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας δίνοντας ανεξαρτησία στο χώρο και στο χρόνο μάθησης για τους εκπαιδευόμενους.

  5.      Οι εκπαιδευόμενοι καθοδηγούνται στην αποτελεσματική σχεδίαση και υλοποίηση μικροδιδασκαλίας στο πρότυπο των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.

  6.      Τα μαθήματα επικεντρώνονται στη αντιμετώπιση της θεωρητικής εξέτασης με ουσιαστική αξιοποίηση της τράπεζας θεμάτων.

  7.      Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική διαδραστική μορφή.

  8.      Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΚΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αν το επιθυμούν και το πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του Πανεπιστημίου με 60% έκπτωση.

   

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δια ζώσεις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε ένα Σαββατοκύριακο, και μια δια ζώσης συνάντηση στο τέλος του προγράμματος, στην οποία υλοποιείται το εργαστήριο μικροδιδασκαλίας. Οι δύο πρώτες δια ζώσεις συναντήσεις έχουν διάρκεια τεσσάρων (4) ωρών και η Τρίτη στην οποία υλοποιούνται και οι μικροδιδασκαλίες έχει διάρκεια οκτώ (8) ωρών.

   

  Η μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος θα ακολουθήσει το μοντέλο της «Μεικτής Μάθησης». Το Μοντέλο αυτό έχει δύο ουσιαστικά διαστάσεις, την Φυσική παρουσία (Physical) και την Τεχνολογική – Εικονική (Virtual). Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων περιλαμβάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (140 ώρες – Virtual) και δια ζώσης συναντήσεις για τις βιωματικές δράσεις (20 ώρες- Physical), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας

   

  Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δια ζώσης συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κόρινθο:

  ·         επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

  ·         επικοινωνήστε με την κα Αδαμαντία Δούλου Τηλ: 210 4629300, Αντ/χου Π. Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ·         επικοινωνήστε με την κα Πανούση Μαριάτζελα Tηλ:2741024464
  Φαξ: 2741021173,
  mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  ·         Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων –ΕΚΠΑ 

  Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
  Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
  Δρ. Ευθύμιος Λέκκας

   

  Για λοιπές πληροφορίες:
  Σοφία Κρουσανιωτάκη
  Διοικητική Υποστήριξη ADET
  E – Mail: 
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
  Web: 
  www.adet-uoa.gr
  τηλ.: 210 3689653

   

  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  Συντάχθηκε Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 12:54
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

  H Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας συμμετέχει στην  υλοποίηση του  προγράμματος  Κοινωφελούς εργασίας που αφορά  122 ωφελούμενους που έχουν επιλεχθεί να εργαστούν για 8 μήνες στο Δήμο Κορινθίων και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

  Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Έτσι εκτός από συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον ΟΑΕΔ, ο ωφελούμενος έχει την δυνατότητα να καταρτιστεί στις «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας» (ΤΠΕ) και να λάβει την σχετική πιστοποίηση. Οι ωφελούμενοι που συμμετέχουν στη δράση της κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.

  Όσοι έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης θα συμμετέχουν στις παρακάτω θεματικές ενότητες και δεξιότητες πληροφορικής:

  -Υγεία και ασφάλεια στην εργασία     10 ώρες

  Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

  Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.-

  -Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα - 20 ώρες

  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I  -  90ώρες

  1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word

  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά

  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου II - 90 ώρες

  1. Επεξεργασία Εγγράφου - Word

  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - SocialMedia, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

  Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου III - 90 ώρες

  1. Eπεξεργασία Εγγράφου - Word

  2. Υπολογιστικά Φύλλα - Excel

  3. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία - Browser και Outlook (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media, Ψηφιακή Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Portals (π.χ. ΟΑΕΔ, Taxisnet, IKA, ΕΡΓΑΝΗ, Ermis, κ.ά.)

  4. Παρουσιάσεις- Powerpoint

   

  5. Βάσεις Δεδομένων – Access 

  Συντάχθηκε Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016 12:06
 • NEO Voucher για ανέργους 29-64 ετών

  «Κατάρτιση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής με Πιστοποιήση»

   

  Σκοπός Δράσης

  Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ευκαιριών για την είσοδο ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής τους και της παροχής ικανών επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατευθύνσεων, οι οποίες θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας - σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020- ενισχύοντας τόσο την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων όσο και την ανταγωνιστικότητα.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής :

  Κάτοχοι δελτίου ανεργίας σε ισχύ
  Ηλικία 29-64 ετών (Γεννηθέντες 01.01.1952 – 31.12.1987)
  Να μην υπάρχει μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

   

  Η δράση περιλαμβάνει:

  *       Θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών σε 44 ειδικότητες κλάδων αιχμής (Εμπόριο, logistics, Έργα Υποδομής & τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, ΤΠΕ, Περιβάλλον & Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα – Ποτά, Ενέργεια, Αγροτικός Τομέας, Βιομηχανία)

  *        Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 

  *       Συμβουλευτική υποστήριξη

  *       Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών 

  *        Εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €

  *       Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

  *        Δυνατότητα μετατροπής της πρακτικής άσκησης σε μόνιμη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

   

  Κριτήρια επιλογής :

  Οι δικαιούχου θα επιλεγούν βάσει μοριοδότησης των παρακάτω κριτηρίων :

  *       Το συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό φορολογικού έτους 2015 

  *       Ο χρόνος ανεργίας

  *       Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο

   

  Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση του Προγράμματος : εδώ

  Συμπληρώστε την αίτηση και συγκεντρώστε  τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση σας στο πρόγραμμα.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Πανούση Μαριάντζελα τηλ. 2741024464 (εσωτ. 920) e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   

   

  Συντάχθηκε Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016 12:47
 • Είσαι άνεργος ή άνεργη με VOUCHER;
  Είσαι άνεργος ή άνεργη με VOUCHER;

  Είσαι άνεργος ή άνεργη με VOUCHER; Έλα στο ΚΕΚ της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας που προσφέρει: * Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων * Επιλεγμένους εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία * Εκπαιδευτικό υλικό σε Tablet για εξειδίκευση στις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες των προγραμμάτων. * Εξασφάλιση πρακτικής εξάσκησης στις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της αγοράς όπου σου δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσεις μια μόνιμη θέση εργασίας * Φιλική και πλήρη διοικητική υποστήριξη τηλέφωνα επικοινωνία: 2741024464 εσωτ. 920 , 924 και 927

  Συντάχθηκε Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015 12:40
 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας - Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για αποφοίτους Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ έως 29 ετών
  Επιδοτούμενο πρόγραμμα: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας - Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για αποφοίτους Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ έως 29 ετών

  Ανακοινώνεται η έναρξη του 2ου κύκλου υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων, της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» - που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 και ώρα 23:59:59. Το Πρόγραμμα Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως συντονιστής της σύμπραξης φορέων των οργανώσεων‐δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ προβαίνει σε ανακοίνωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» - που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους - και σας ενημερώνει για την πλήρη εξέλιξη των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και την άμεσα επερχόμενη έναρξη της φάσης υλοποίησης.

  Η λειτουργική ενδυνάμωση της διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση του επικίνδυνα διογκωμένου φαινομένου της νεανικής ανεργίας που λαμβάνει, πλέον, ολοένα και πιο διακριτά διαθρωτικά χαρακτηριστικά. Η παρούσα Πράξη περιλαμβάνει ένα σύνολο σπονδυλωτών και αλληλένδετων δράσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Το περιεχόμενο εφαρμογής της αφορά σε αποφοίτους ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ στις 8 «Περιφέρειες Σύγκλισης» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) με διττή ωφέλεια τόσο για τους εν λόγω αποφοίτους, όσο και για τις επιχειρήσεις υποδοχής.

  Αντικείμενο της Πράξης

  Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών - σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative - ΥΕΙ ) - με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη: 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας. Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015.

  Διευκρινίζεται ότι το θεωρητικό μέρος υλοποιείται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειες ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

  Δικαιούχοι Υποτροφιών

  Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι: Επαγγελματικών Λυκείων ‐ ΕΠΑ.Λ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επαγγελματικών Σχολών ‐ ΕΠΑ.Σ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο)

  Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Επιδότηση - Ύψος Υποτροφιών

  Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος‐υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Για την Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Αίτηση Συμμετοχής Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου - 27410 24464 (εσωτ.: 920) ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Συντάχθηκε Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 11:49
 • Αποτελέσματα voucher για 7.000 πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ
  Αποτελέσματα voucher για 7.000 πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ

  Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα voucher του ΟΑΕΔ «EΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.» που αφορούσε 7.000 πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για τα αποτελέσματα του προγράμματος voucher για 7.000 ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες». Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη. Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών

  Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.

   

  Έλα στο ΚΕΚ της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας που προσφέρει:

  Μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων

  Επιλεγμένους εκπαιδευτές με πολυετή εμπειρία

  Εκπαιδευτικό υλικό σε Tablet για εξειδίκευση στις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες των προγραμμάτων.

  Εξασφάλιση πρακτικής εξάσκησης στις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της αγοράς όπου σου δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσεις μια μόνιμη θέση εργασίας

  Φιλική και πλήρη διοικητική υποστήριξη

   

  Δείτε εδώ τα αποτελέσματα ή επικοινωνήστε με το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου - 27410 24464 (εσωτ.: 920) ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   

   

  Συντάχθηκε Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 10:13
 • Πρόγραμμα «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία & στην Επιχειρηματικότητα»
  Πρόγραμμα «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία & στην Επιχειρηματικότητα»

  Το Επιμελητήριο Κορινθίας ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί το Πρόγραμμα «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αφορά στην κατάρτιση 4.200 στελεχών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα μέσω 170 προγραμμάτων κατάρτισης σε 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

  Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα είναι πολλαπλά τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τους συμμετέχοντες, καθώς ενισχύονται οι δεξιότητες των εργαζομένων και η καινοτομία, συμβάλλοντας θετικά στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών, ιδιωτικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, οι καταρτιζόμενοι, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτύξουν «Πλάνο Καινοτομίας» το οποίο και θα προτείνουν στις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.

  Συντάχθηκε Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015 10:11 Διαβάστε περισσότερα...
 • NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»
  NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.»

  Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του
  ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης

  Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

  • Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.
  • Ηλικία υποψηφίου.
  • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου
  (οικονομικό έτος 2014)
  • Χρόνος ανεργίας

  Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη.
  Ωφελούμενοι είναι άνεργοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών με ημερομηνία γέννησης από 1/1/1985 εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ.
  Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 3.120,00 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης


  Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους:
  από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου - 27410 24464 (εσωτ.: 920) ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  Συντάχθηκε Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 12:40
 • Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 29-64 ετών
  Πρόγραμμα Voucher για ανέργους 29-64 ετών

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  Α. Για τους κλάδους 1 και 2:
  i. Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
  iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  * Δηλαδή απόφοιτοι γυμνασίου (ή απόφοιτοι δημοτικού, αν πρόκειται για αποφοιτήσαντες πριν το 1980).

  Β. Για τον κλάδο 3:
  i. Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
  ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
  iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

  Συντάχθηκε Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 08:55 Διαβάστε περισσότερα...